فروشگاه ها و نمایشگاه های فرش آرا در مشهد
نمایشگاه و فروشگاه مركزی : ميدان سعدي، خيابان سناباد، مقابل سناباد 10

نمایشگاه و فروشگاه معلم : نبش معلم 16، برج آلبان

نمایشگاه و فروشگاه عبدالمطلب : خیابان عبدالمطلب، بين عبدالمطلب 9 و 11

نمایشگاه و فروشگاه هفده شهريور : خيابان هفده شهريور، چهارراه عنصري، جنب خانه شهيد

نمایشگاه و فروشگاه قره ني : بلوار شهيد قره ني، مجتمع مجد

فروشگاه و نمایشگاه فرش آرا در استان البرز
فرديس، بين ميدان دوم و سوم، جنب كانال غربي، آقای اصغری
نمایشگاه و فروشگاه فرش آرا در آذربایجان شرقی
خيابان خيام، سه راهي لاله زار، آقاي يونس سقطي
بالاتر از ميدان بسيج